The Re-Cyclists – Aanstekelijke creativiteit en duurzaamheid gaan hand in hand

The Re-Cyclists – Aanstekelijke creativiteit en duurzaamheid gaan hand in hand

For english below

Nieuwe duurzame stelt-theateract: de Re-cyclists

Zo kopte Ferry Aftink reeds in 2012 in het blad Quality in Meetings. En hij gaat door:

“Het idee is niet nieuw”, vertelt Annette Hildebrand van Stiltlife. “Het beroemdste voorbeeld is misschien de Stier van Picasso gemaakt van een oude fiets. Toch kunnen de Re-Cyclists juist nu een nieuwe impuls aan belangrijke maatschappelijke discussies geven. Een vrolijke impuls, welteverstaan.”

Hot topic op luchtige manier onder de aandacht brengen

Kennelijk waren we onze tijd toen nog vooruit. Nu merken we, dat er steeds meer interesse komt om dit zo belangrijke onderwerp ook op een luchtige manier onder de aandacht te brengen. Want het draait allemaal om de plastic soep: het plastic dat niet in de statistieken terug komt maar wel in de oceanen “verdwijnt”.  En daar komen dan weer de Re-Cyclist om de hoek kijken.

Aanstekelijke creativiteit en duurzaamheid gaan hand in hand

Met hun aanstekelijk swingende Recycle-Song slagen de Re-Cyclists er iedere keer weer in kinderen en hun ouders over te halen mee te doen aan het vrolijke Re-Cycle spel. Wie het meest fanatiek is wordt gekroond tot Recycle Koning, -koningin, -prinses of -prins. De Re-Cyclists brengen veel vreugde en laten uw terrein schoner achter dan ooit tevoren. Al rondtrekkend met hun kersverse koning bewijzen ze ons met veel humor: recycling is leuk!

New sustainable theater act: the Re-cyclists

This is how Ferry Aftink headed his article in 2012 in the magazine Quality in Meetings. And he continues:

“The idea is not new,” says Annette Hildebrand from Stiltlife. “Perhaps the most famous example is the Bull of Picasso made from an old bicycle. But the Re-Cyclists today give a new impulse to important social discussions, a cheerful impulse, that is.”

Hot topic joyfully brought to attention

Apparently we were ahead of our time. Now we notice that more and more interest is coming to bring this topic, which is so important today, to the attention in a light-hearted way. It’s all about the plastic soup: the plastic that does not return in the statistics and “disappears” in the oceans. And there again the Re-Cyclists come around the corner.

Contagious creativity and sustainability go hand in hand

With their infectiously swinging Recycle Song, the Re-Cyclists succeed  in persuading children and their parents to take part in the cheerful Re-Cycle game. Whoever is the most fanatical is crowned Recycle-King, -Queen, -Prince or -Princess. The Re-Cyclists bring a lot of joy and leave your terrain cleaner than it ever was. Whilst parading with their brand new king they prove with a lot of humor: recycling is fun!