Participatieproject ism Sloterplas Festival

10 jaar geleden, ook voor het Sloterplasfestival, heeft STILTLIFE al participatieprojecten op het gebied van straattheater in Nieuw-West uitgevoerd. Anders dan toen, waar een reeds bestaand concept door de buurtbewoners werd uitgevoerd is er in 2020 ervoor gekozen uit te gaan van wat de buurtbewoners zelf meebrachten aan talent en inhoud. De deelnemers waren ook de makers van de productie. Een thema in het kader van duurzaamheid, PLASTIC – not so – FANTASTIC, was als globale rode draad gegeven. Interessant was dat alleen al op het thema verschillende deelnemers afkwamen. Gewerkt werd in twee groepen, die elkaar overlapten. Een groep hield zich bezig met het maken van kostuums en een performance-groep met het maken van de productie zelf. De leeftijd van de deelnemers lag tussen 14 en 45 jaar, met de grootste groep tussen 20 en dertig jaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De workshops omvatten 13 bijeenkomsten van 2 uur en twee uitvoeringen tijdens het festival.

 

De eerste bijeenkomsten werden gebruikt om de basis te leggen voor een (straat-)theater taal, met name het uitbeelden van een personage op basis van je persoonlijkheid en talent en de basisregels voor improvisatie. Omgaan met het publiek en hoe jezelf overtuigend presenteren waren eveneens belangrijke onderdelen van het programma. We hechten daarbij grote waarde aan de formatie van een samenhangende groep. Bovendien moesten de deelnemers in die periode ook leren bewegen op stelten. Al met al een ambitieus programma, dat bijna terloops werd geleerd. De nadruk werd namelijk vooral gelegd op het beleven van plezier met elkaar.

 

Op basis van deze workshops is er al doende en gebaseerd op improvisaties een script ontstaan, dat Hildebrand uitwerkte en dat in de laatste 3 bijeenkomsten gerepeteerd werd.

 

Inhoudelijk ontstond er in het script een groep van vervuilers en een groep van slachtoffers van die vervuiling. De twee groepen werden tegenover elkaar geplaatst. Deze vorm van tegenoverstelling is opgelost in de realisatie dat de mensen elkaar moeten helpen, en werd vormgegeven in een lied, gezongen door een van de deelnemers en begeleid door de resterende deelnemers. Een onverwacht rond verhaal dat door de deelnemers zelf werd aangedragen.

 

 

 

 

 

Doe mee!

Gratis (straat)theater-workshops in Nieuw-West met optreden tijdens het Sloterplas Festival 2020.

STILTLIFE StreeTTheater en het Sloterplas Festival zoeken per 28 juli creatieve en spontane mensen uit Amsterdam Nieuw-West voor de nieuwe straattheater-act PLASTIC not so FANTASTIC. We gaan deze act spelen op het Sloterplas Festival op zondag 20 september.

Ben je avontuurlijk en spontaan en vind je het leuk om iets nieuws uit te proberen? Werk je graag met andere mensen aan een spectaculair straattheater project?
En droomde je er altijd al van om een keer op te treden en de sterren van de hemel te spelen en/of te dansen

Wij bieden avontuur en uitdaging, professionele begeleiding van de regisseur van het bekende STILTLIFE StreeTTheater en de mogelijkheid om op te treden voor een enthousiast publiek.

Data (straat) theater workshops Sloterplas Festival

Introductieavond: dinsdag 28 juli – 19:00-21:00 uur
Vanaf 10 augustus, iedere maandag- en dinsdagavond -19:00-21:00 uur
Zondag 20 september – Sloterplas Festival

Data kostuums maken

Maandag 9 t/m vrijdag 14 augustus: 10:00-13:00 uur

Locatie
Talentenhuis, Meer en Vaart 290