Jobs

STILTLIFE StreeTTheater is op zoek naar performers!

(for english below)

 

STILTLIFE is een multidisciplinair internationaal straattheater-ensemble en produceert sinds 2011 spraakmakend straat- en steltentheater. Per januari 2022 zijn we op zoek naar performers voor het seizoen `22. STILTLIFE verbindt met zijn acts en voorstellingen schoonheid met karakter, visueel spektakel met humor en biedt veel interactie met het publiek. We zijn gespecialiseerd in spectaculaire lichtkostuums. STILTLIFE is een vrije producent en werkt soms met subsidies.
Het ensemble bestaat in wisselende bezetting uit professionele zangers, dansers, acrobaten, musicalartiesten, acteurs en theatertechnici. STILTLIFE speelt het hele jaar door in Europa en soms ook de rest van de wereld, ca. 80 voorstellingen per jaar. De drukste periode zijn de maanden Juni t/m september en de maanden December en Januari.

 

Auditie voor artiesten en performers

 

Fysiek sterke performers, acteurs, acrobaten, dansers en musicalartiesten met een (voltooide) opleiding voor diverse straattheatervoorstellingen in Binnen- en Buitenland.

Ben je een avontuurlijk mens en houdt je van reizen? Ben je bereid te leren op stelten te bewegen en te dansen? Niet bang om hard te werken en lange dagen te maken? Heb je affiniteit met straattheater en houdt je van improviseren? En vindt je het fijn om intensief in een groep te werken? Reageer dan snel!

Woonachtig in Amsterdam en in bezit van een rijbewijs zijn pres.

 

Wat bieden wij

 

Repetities en trainingen beginnen 25 januari op de dinsdagavonden in Amsterdam.
Opleiding tot steltenloper en professionele begeleiding.
Betaling is marktconform en geschiedt per opdracht op basis van factuur.

Voor meer informatie over de producties en voorstellingen kijk op www.stilt.life.

Audities op dinsdag 18 januari 2022.
Stuur foto, CV en motivatie tot uiterlijk 11 januari `22 naar info@stiltlife.nl
Voor meer informatie over deze vacature bel met Annette Hildebrand: +31 6 2157 6268

De Corona-maatregelen zorgen ervoor dat de auditie procedure iets anders verloopt dan gebruikelijk. Er zal een selectie plaats vinden op basis van je aanmelding om de groepsgrootte beperkt te kunnen houden op de auditie data.

Voor je aanmelding

– CV
– Motivatiebrief
– Duidelijk herkenbare portretfoto

Als je geselecteerd bent, dien je op de auditie-datum een zelftest te doen.
De zelftests worden georganiseerd door STILTLIFE StreeTTheater


SILTLIFE StreeTTheater is looking for performers! 

 

STILTLIFE is a multidisciplinary international street theater ensemble and has been producing high-profile street and stilt theater since 2011. As of January 2022, we are looking for performers for the `22 season. With its acts and performances, SILTLIFE combines beauty with character, visual spectacle with humor and offers a lot of interaction with the public. We are specialized in spectacular light costumes. SILTLIFE is a free producer and sometimes works with subsidies.
The ensemble consists of professional singers, dancers, acrobats, musical artists, actors and theater technicians in varying line-up. SILTLIFE plays all year round in Europe and sometimes the rest of the world, about 80 performances a year. The busiest periods are the months of June to September and the months of December and January.

 

Audition for artists and performers

 

Physically strong performers, actors, acrobats, dancers and musical artists with a (completed) training for various street theater performances in the Netherlands and abroad .

Are you an adventurous person and do you like to travel? Are you willing to learn how to move and dance on stilts? Not afraid to work hard and work long days? Do you have an affinity with street theater and do you like to improvise? And do you enjoy working intensively in a group? Then respond quickly!

Living in Amsterdam and in possession of a driver’s license are pres.

 

What do we offer

 

Rehearsals and training sessions start January 25th on Tuesday evenings in Amsterdam.
Stilt walker training and professional guidance.
Payment is in line with the market and is made per order on the basis of an invoice.

For more information about the productions and performances, visit www.stilt.life.

Auditions on Tuesday, January 18, 2022.
Send photo, CV and motivation until January 11h `22 to info@stiltlife.nl
For more information about this vacancy call Annette Hildebrand: +31 6 2157 6268

The Corona measures ensure that the audition procedure is slightly different than usual. There will be a selection based on your registration to keep the group size limited on the audition dates.

For your registration

– Resumé 
– Motivation letter
– Clearly recognizable portrait photo

If you are selected, you will be required to take a self-test on the audition date.
The self-tests are organized by SILTLIFE StreeTTheater